Biển Mica - Móc Chìa Khóa, Biển mica

 
 

0902.743.586